Aarsleff

pl en cz

Větrné elektrárny

Základy pro větrné elektrárny. Silný vítr, který je nezbytný pro využívání větrných elektráren způsobuje vznik velkých ohybových momentů, které je nutné přenést do základu. Dále vzhledem k technologii větrných turbín pro jejich správné fungování vzniká požadavek na minimalizaci sedání základu, a zejména vyloučení nestejnoměrného sedání.
Společně s nevyhnutelným zvyšováním výšky a výkonu nově budovaných větrných elektráren, hodnoty ohybových momentů na základ a nutnost omezení deformace základu systematicky rostou. Tradiční plošný základ tak musí dosahovat stále větších rozměrů bez ohledu na geologické podmínky.
Obecně se hranice, při které je ještě efektivní uvažovat pouze o plošném základu, zdá být u nových větrných elektráren vzhledem k jejich výšce a výkonu překročena.
Projektové a ekonomické analýzy prokazují že o plošném založení lze uvažovat pouze v případě, že se bezprostředně pod základem vyskytují značně únosné vrstvy (ulehlé písky/štěrky, skalní podloží apod.). V jiných případech je ekonomicky i technicky odůvodněné požít hlubinné založení na pilotách.
Využití hlubinného založení na beraněných prefabrikovaných pilotách umožňuje:

  • zkrátit čas provádění pilot na 1-2 dny;
  • okamžité ověření nosnosti piloty na tlak i tah (bez nutnosti čekat na tuhnutí/tvrdnutí betonu);
  • značně snížit množství materiálu pro kombinaci pilot a základu;
  • významně zmenšit rozměry základu;
  • a tím samozřejmě snížit náklady na plošný základ (např. původní plošný základ průměru 21,4m, při založení na pilotách bylo možné zmenšit na 16m, což sebou přináší úsporu nákladů kolem 20% na celém základu);
  • zvýšení spolehlivosti konstrukce (větší jistota při provádění s prefabrikátem, ověření vlastností piloty v realném čase při instalaci).

Vrtané piloty CFA/FDP při analogickém použití mají horší technické a organizační parametry: obvykle delší čas provádění a nižší hodnoty únosnosti/tuhosti, delší čas nutný k provedení zkoušek atd..
V případě menších větrných elektráren na únosném podloží bývá stále efektivní využít plošného základu, pokud se v podloží vyskytuje tenká vrstva nenosné zemniny lze pouze zlepšit parametry této nadložní vrsty a základ řešit jako plošný na vstvě zlepšeného podloží. Pro takové zlepšení využíváme pilíře prováděné technologií DSM (Deep Soil Mixing)).
Na základě mnoha zkušeností s projektováním a prealizací základů stovek větrných elektráren dokážeme nabídnout našim klientům technicky optimální a zároveň ekonomické řešení založení.

Video

Film vimeo
Farma wiatrowa Kukinia
Farma wiatrowa Łańcut
Farma wiatrowa Mikołajki Pomorskie
Farma wiatrowa Postolin