Aarsleff

pl en cz

Mikropiloty

Mikropilota je štíhlý prutový prvek hlubinného zakládání staveb o poměrně velké nosnosti, tvořený výztuží, zálivkou a případnou injektáží. Podobně jako piloty slouží k rozložení tlakových a tahových zatížení od horní nosné konstrukce do únosnější vrsvy podloží. Firma AARSLEFF provádí mikropiloty s pomocí našeho strojního vybavení, maloprofilových vrtných souprav KLEMM KR805-1, KLEMM KR806-5D a BOART LONGYEAR DB102. Využití těchto vrtných souprav umožňuje velkou variabilitu řešení, ať už provedení vrtů pod velkým úhlem, nebo ve stísněných podmínkách. Vrty pro mikropiloty se provádí do průměru 300mm,firma AARSLEFF standartně provádí pažené vrty v průměrech 133, 152 a 220mm. Samotná mikropilota se zbrojí různým typem výztuže uloženým do cementové zálivky, obvykle s možností injektáže kořene nebo po délce celého dříku. Jako výztuž lze použít typizované prvky různých výrobců (Titan, Dywidag), případně jakýkoli systém výztuže podle požadavku projektanta. Od například bezešvé ocelové trubky s možností kontrolované injektáže po etážích zevnitř pomocí dvojitého obturátoru, až po ocelový profil, prut atd. Firma AARSLEFF má zkušenosti s množstvím realizací mikropilot na území Polska, práce prováděné podle PN-EN 14199:2008 a „Detailních technických specifikací“ (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)), týkajících se provádění mikropilot (lze najít na straně Polského sdružení zhotovitelů speciálních základů: Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych).

Przedłużenie konstrukcji suwnic na byłej KWK Barbara w Chorzowie przy ulicy Wiejskiej
Posadowienie ściany oporowej w Kołobrzegu
Budynek biurowy Warsaw Spire w Warszawie
Przebudowa i modernizacja hali magazynowej w Szczecinie