Aarsleff

pl en cz

Betonové pilíře CFA/FDP

Zlepšení podloží (např. pod základovou konstrukci, silniční nebo železniční násypy apod.), které slouží pro úpravu únosnosti, stability, nebo omezení sedání provádíme pomocí betonových pilot:

  • typu "displacement", bez vytěžení vrtu, technologie FDP dle EN 12699, nebo
  • typu "replacement", vrt je proveden průběžným spirálovým vrtákem v technologii CFA (Continous Flight Auger) dle EN 1536

Piloty typu FDP o průměru 410 mm, nebo CFA o průměrech 470 mm a 500 mm jsou obvykle prováděné jako nevyztužené, případně pouze s technologickou výztuží sloužící pro ochranu hlavy piloty během pilotážních nebo zemních prací.
Při projektování zlepšení podloží uvedených typů využíváme programové vybavení vyvinuté na základě metody H. Priebe.

Video

Film vimeo
Autostrada A1, odcinek Stryków - Tuszyn
Budynek handlowo - usługowy w Sztumie
Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym przy ulicy Berensona w Warszawie
Wzmocnienie gruntu pod płyta fundamentową Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego w Balicach