Aarsleff

pl en cz

Ocelové štětovnice - dočasné

Pažení z dočasných ocelových štětovnic je běžně používaný způsob, který umožňuje ekonomické a technicky efektivní zajištění výkopu stavební jámy jak po stránce statické, tak proti nadměrnému přítoku podzemní vody. Dokážeme instalovat štětovnice v délkách, které umožní bezpečné provedení výkopů hloubek několika "nácti" metrů. Ocelové štětovnice najdou své využití zejména tam, kde:

  • je třeba omezit přítok podzemní vody, nebo/a
  • v blízkosti výkopu jsou objekty citlivé na sedání.

Stabilitu štětové stěny a dalších konstrukcí a staveb za jejím rubem zajišťují případně vrtané kotvy nebo rozpěrné systémy.
Vysoké efektivita těchto pažících kostrukcí spočívá především ve vysoké produktivitě a rychlosti instalace a v případě dočasných stěn i finanční výhodnosti.
Možnosti použití:

  • instalace štětovnice beraněním, vibroberaněním a nebo hydraulickým vtláčením a
  • využití podmývání nebo podvrtání pro usnadnění instalace
  • zajišťuje, že štětové stěny mohou být použity prakticky v každé situaci a geotechnických podmínkách.

Strojní vybavení kterým disponujeme nám umožňuje instalovat štětovnice v délkách překračujících dvacet metrů. Pro vibroberanění používáme poslední generaci vysokofrekvenčních bezrezonančních vibroberanidel. To nám dovoluje provádění stěn v nevelkých vzdálenostech od stávající zástavby, nebo jiných nadzemních či podzemních konstrukcí citlivých na vibrace. Pro instalaci také využíváme naše hydraulická beranidla.
V situaci kdy není možné štětovnice instalovat klasickou vibrační metodou, využíváme naše vybavení pro hydrulické vtláčení štětovnic. Zajišťuje plně bezvibrační a provedení s omezením hluku (<75dB).
Technologie vtláčení štětovnic nachází svoje využití na staveništi které bezprostředně sousedí s konstrukcemi citlivými na vibrace, nebo ve zvláštních geolologických podmínkách kde by vibrace mohli způsobit sedání objektů v okolí staveniště. Tedy především v blízkosti historických staveb, nemocnicí, citlivých provozů (laboratoře, servrovny), objektů s rozsáhlými skleněnými fasádami, neulehlých násypů, uvnitř průmyslových hal. Také jde o jedno z možných řešení ve stísněných nebo prostorově omezených podmínkách, tam kde nelze zajistit dojezd těžké techniky.

Video

Film vimeo
Rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego w Balicach
Kolektor przy budowie Business Garden we Wrocławiu
Most drogowy wraz z dojazdami przez Wisłę w Toruniu
Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ulicy Piaskowej w Raciborzu