Aarsleff

pl en cz

Pilotové stěny

Pilotové stěny provádíme jako tečné (pokud není stanoven požadavek utěsnění proti podzemní vodě) nebo sečné tzv. převrtáváné (pokud je potřeba zabránit dočasně nebo trvale průsaku podzemní vody) technologií CFA (průběžný šnek 470mm), nebo CCFA (průběžný šnek v pažnici 500mm). Pilotové stěny se obvykle navrhují jako pažení hlubokých výkopů, opěrné prvky a současně konstrukční podzemní stěny nebo jako prvky hlubinného zakládání (např. jako kombinace pažení a současně konstrukční stěny podzemních podlaží, hlubinný základ a zároveň podpěrná konstrukce mostů apod.)
Tečné pilotové stěny provádíme běžně technologií CFA, kdy jsou tvořeny pilotami s výztuží ("měkkou" typu armokoše, nebo "tvrdou" jako ocelový válcovaný profil). Světlost mezi jednotlivými pilotami se pohybuje od 50 do 150mm. Pokud je na takto provedené stěně požadováno dotěsnění, provádí se obvykle následnou betonáží, nebo jako stříkaný beton.
Pilotové stěny sečné - převrtávané můžeme provádět technologií CFA (1)(2), nebo CCFA (1)(2)(3), kdy jsou tvořené pilotami s výztuží a prostor mezi nimi je vyplněn:

  1. pilotami z materiálu o nízké pevnosti 1-3MPa (z betonu nebo cementové směsi, často s přídavkem bentonitu) vrtaných v rozteči 620-670mm pro vrtné nářadí profilu 470-500mm. Řešení zajišťuje dostatečnou těsnost pro dočasné stěny, ale nedostačuje pro konstrukce trvalé. Pro ty je třeba stěnu doplnit dalším opatřením nebo použít těsnící přísady,
  2. pilotami z materiálu s pevností 10-20MPa se spožděným nárůstem pevnosti (např. plný nárůst pevnosti nastupuje za 56 dní, místo 28) vrtaných v rozteči 700-750mm pro spirál profilu 470-500mm. Řešení zajistí trvalou těsnost stěny pokud je dosaženo převrtání primární piloty alespoň 25mm,
  3. betonovými pilotami s výztuží (stejně jako nosné piloty) se spožděným nárůstem pevnosti v rozteči 400mm pro profil 500mm. Řešení zajišťuje těsnost stěny pro trvalé konstrukce, s výhodou se používá pro zajištěný jam kruhového půdorysu kde se nemontují převázky nebo rozpěry.

Výplňové piloty - primární - někdy nazývané také "female" nebo "soft" se provádí jako první, nosné piloty s výztuží - sekundární - někdy také "male" nebo "hard" se vrtají mezi čerstvě provedené primáry.

Pilotové tečné stěny dokážou díky své tuhosti, podle typu použité výztuže, zajistit výkopy hloubky až 5m, při použití rozpěr nebo kotvení od 4 do 20m. Pomocí převrtávaných pilotových stěn (sečných) zajišťujeme výkopy hloubek až 6m, při použití rozpěr nebo kotvení hloubek 4 až 25m. Deformace pilotových stěn běžně nepřekračuje 1:75, při provádění monitoringu a zavedení dalších opatření je možné omezit deformace stěny až na 1:125, ve speciálních případech až 1:200 (provedení pilot technologií CCFA, sečné piloty, výztuž válcovaným profilem).

Video

Film vimeo
Budynek wielorodzinny z usługami w Rzeszowie przy ulicy Śniadeckich
Budynek Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Budynek mieszkalny z częścią podziemną w Sopocie
Budynek mieszkalny z częścią podziemną w Sopocie