Aarsleff

pl en cz

Żelbetowe pale prefabrykowane

 

Żelbetowe pale prefabrykowane - technologia

W załączonym pliku znajduje się ogólny materiał informacyjny o technologii żelbetowych wbijanych pali prefabrykowanych przeznaczony dla studentów, inwestorów, wykonawców i inspektorów nadzoru.


 

Skrócony katalog żelbetowych pali prefabrykowanych

W pilku podano minimalne wymagane zbrojenie technologiczne pali niezbędne do wyprodukowania, przetransportowania oraz wbicia pala o zadanym przekroju poprzecznym i długosci. Pale dla których zbrojenie wykonuj się w automacie zbrojeniowym zbrojone sa prętami #12 (zbrojenie główne) i #5 (spirala) ze stali fy=500MPa. W przypadkach uzasadnionych pale standardowe (ze minimalnym wymaganym zbrojeniem technologicznym) można dozbroić poprzez zmianę typu układu zbrojenia (np. TYP 20 zamiast TYP16) lub ewentualnie przez dodanie prętów o większej średnicy do wybranego podstawowego układu zbrojenia (np. TYP 4 + 8#20).


 

Katalog rozwiązań konstrukcyjnych żelbetowych pali prefabrykowanych

Rysunki pali 0,25x0,25m, 0,3x0,3m i 0,4x0,4m w formacie .dwg. Więcej informacji na temat prefabrykatów pali na http://www.kpbkutno.pl/.


 

Nośność przekroju pala żelbetowego 400x400mm

W załączonym pliku przedstawiono wykresy nośności interakcyjnej M-N trzonów pali żelbetowych o przekroju 400x400m wykonanych z betony C40/50 i zbrojonych 12#12, 16#12 i 20#12 ze stali fyk=500MPa.


 

Nośność przekroju mimośrodowo ściskanego pala prefabrykowanego o przekroju 400x400mm

Nośność przekroju mimośrodowo ściskanego pala prefabrykowanego o przekroju 400x400mm przy różnych wartościach kąta obrotu przekroju.
 


 

Możliwości wykorzystania pali prefabrykowanych w budownictwie energetycznym

W formie krótkiego referatu opisano, wykorzystywane w praktyce, możliwości wykorzystania żelbetowych pali prefabrykowanych w obiektach i sieciach budownictwa energetycznego.