Aarsleff

pl en cz

BOZP

Obor činností speciálního zakládání staveb, který je náplní naší práce, generuje značné riziko vzniku pracovních úrazů, v krajních případech dokonce s následkem smrti. Tato rizika se týkají všech, kteří se zůčastní výrobního procesu. Ať už bezprostředně našich zaměstnanců, tak i pracovníků našich obchodních partnerů a rovněž zaměstnanců konečného uživatele stavby, jejíž jsme zhotovitelem nebo podzhotovitelem. Proto je naší prioritou soustavné monitorování a zvyšování úrovně BOZP, jak při plánování prací, tak v průběhu realizace. Průběžně a soustavně provádíme zvyšování úrovně opatření BOZP (s využitím školení a preventivních opatření) a zaváděním dalších prvků. Každý náš pracovník je seznámem s rizikami své prace, s rizikami prace svých spolupracovníků, a stejně tak s povinnostmi a postupy v případě zjištění jakýchkoli mimořádných okolností. Průběžne monitorujeme dodržování předpisů a zasad dodržování BOZP na jednotlivých pracovištích a v případě zjištění nedostatků provádíme opatření. Dodržování BOZP je podstatným prvkem hodnocení a odměňování našich zaměstnanců.