Aarsleff

pl en cz

Zodpovědný zaměstnavatel

Ve vztahu k zaměstnancům klade firma Aarsleff důraz zejména na:

• Respekt k právům každého člověka a k pracovnímu právu, zejména se zaměřujeme na vyloučení veškerých možností mobingu a diskriminace zaměstnance.

• Veškeré dostupné prvky BOZP během provádění výkonu prace, stálá kontrola místa prace – slouží k vyloučení potenciálních pracovních úrazů nebo chorob prace.

• Udržování vztahů mezi zaměstnanci v duchu vzájemného respektu, tolerance a slušnosti.

• Slušné podmínky pracovního vztahu odpovídající vykonávané práci a možnost zvýšení standardu pracovních podmínek.

• Rovné příležitosti jak při výběru zaměstnanců, tak i při jejich dalším vzdělávání.

• Podpora zaměstnanců, kteří chtějí zvýšit svoji pracovní kvalifikaci.

• Svobodná volba při vytváření odborových organizací a členství v nich.